Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek

Studiegidsnr:3002GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Werner Jacobs
Marianne Mertens
Yves Jacquemyn
Paul Parizel
Julien Lambert
Guy Hubens
Patrick Cras
Lucien Hoekx
Luc De Clerck
Herman Goossens
Jeroen Hendriks
Vera Saldien
Greta Moorkens
Nasser Nadjmi
Johan Somville
Johan Verbraecken
Gaetane Stassijns
Bernard Sabbe
Dirk Van West
Olivier Vanderveken
Carina Koppen
Koenraad Monsieurs
Stijn Verhulst
Sigrid Stroobants
Tomas Menovsky
Pol Specenier
Sven Francque
Koenraad Norga
Ann Driessen
Hein Heidbuchel
Anne-Marie De Cock

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De ASO leert tijdens dit opleidingsonderdeel meer over het opzetten van verschillende types van onderzoek en participeert in de dagdagelijkse praktijk in lopende klinische studies onder supervisie. Tijdens een introducerend seminarie wordt enerzijds bekeken hoe een probleemstelling wordt omgezet in onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Anderzijds worden de grote stappen van het opzetten van een studie overlopen, waarbij aandacht wordt besteed aan ethische principes, elementen in een studieprotocol, ...

 

 

Werkvormen

  • Inleidend seminarie: 
  • Participeren in lopende klinische studies op de afdeling met een duidelijk omschreven opdracht 
  • zelfstudie