Begeleide Praktijkreflectie I

Studiegidsnr:3002GENHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:55
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Roy Remmen
Paul Van Royen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het gaat om intervisiesessies (peer-review) die begeleid worden door een ervaren stagemeester-coördinator.
De seminariegroepen bieden reflectiemomenten bedoeld om praktijkervaringen te leren koppelen aan theorie, om te leren kritisch en zelfstandig denken en handelen als huisarts, om het handelen te leren toetsen aan de belangrijke huisartsgeneeskundige referentiekaders en de wetenschappelijke fundering ervan, om te leren een attitude aannemen vanzelfstandig en levenslang leren, om te leren samenwerken en samen ervaringen uitwisselen in groep.
Wat zeker aan bod komt in deze intervisie: het opstellen en opvolgen van de eigen leeragenda, casussen voorbereiden en bespreken, literatuuropzoekingen doen en bespreken, presentaties houden over specifieke thema's, procesopvolging en uitwisseling van de masterproef, eigen gevoelens en reflecties rond casussen/functioneren als huisarts/zelfzorg/verdere studie- en beroepskeuze/..., het opvolgen en bespreken van de eigen continue registratie, het maken en opvolgen van het verslag van elke intervisiesessie, ...