De zuigeling: geboorte en groei

Studiegidsnr:3002KULJEU
Vakgebied:Geneeskunde
Locatie:Niet aan UA, wel aan KUL
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hilde Bastiaens
Karel Allegaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *