Verdieping van kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde I

Studiegidsnr:3003GENHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Kristin Hendrickx
Roy Remmen
Paul Van Royen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze opleidingssessies worden georganiseerd op dinsdagen, momenten die de hibo beschikbaar heeft voor (zelf)studieactiviteiten of via internet op momenten die de student zelf kiest.

Thematische opleidingsbijeenkomsten (TOB) of thematische opleidingslijnen (TOL) beogen een verdieping, verruiming van inzichten en vaardigheden (via kennisoverdracht en oefeningen in kleine groepen o.l.v. een expert terzake) in huisartsgeneeskundige thema's.
Doelstelling, korte inhoud, relatie met de eindtermen, verwachte voorbereiding, gepland leereffect, nabespreking, elektornische discussieforum, ... staan per onderwerp toegelicht op de elektronische studiestek van de hibo's.
Contacturen per onderwerp variëren van 3 tot 15 uur (1 à 5 sessies van telkens 3 uur).
Elk jaar worden een dertigtal onderwerpen aangeboden, waarvan een twintigtal als afzonderlijke sessies en een tiental als opleidingslijnen(twee of drie opeenvolgende sessies rond het zelfde onderwerp).
Ongeveer de helft van de sessies betreft huisartsgeneeskundige problemen(bv.: omgaan met HIV en AIDS, allergiën bij kinderen, voedingsproblemen bij zuigelingen, controle-geneeskunde), en de helft trainingen in klinische of communicatieve vaardigheden (bv.: chronische wondzorg, gynaecologische vaardigheden, onderhandelen met patiënt, empathie en afstand).
De internet-ondersteunde opleidingslijnen (iTOL's): hierbij kan elke student of elke begeleider vanop elke plaats en op de momenten die hem het best uitkomen deelnemen aan een gemeenschappelijke, inter-actieve vorm van leren waarbij men toch volgens eigen tempo, leerstijl en belangstelling kan vorderen: een casuslijn, diverse opdrachten, algemeneen verdiepende literatuur doornemen, feedback krijgen van de facilitatoren, toetsen maken en onmiddellijk antwoorden en feedback ontvangen, meningen uitwisselen via het elektronische casus- en discussieforum. De iTOL's zijn geconcipiëerd volgens de sociaal constructivistische visie op leren. Het is een intensieve opleiding van meerdere weken (van 4 tot 10 weken) met variabele studiebelasting (afhankelijk van het onderwerp van 3 tot 10 uur per week). Interactieve begeleiding door facilitator.
De onderwerpen waarover tot nu toe een iTOL ontwikkeld werd: urgentiegeneeskunde, progammatische preventie, zuigelingenzorg, psychosociale hulpverlening door de huisarts, suïcidepreventie, dermatologie, inleiding bewegingsstelsel. De thema’s worden gaandeweg aangevuld.