Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Het jonge kind: motoriek en taal

Studiegidsnr:3003GENJEU
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)A. Jansen
Heidi Theeten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Thema’s

Gezondheid, groei en ontwikkeling van 1 tot 6 jaar

  • Gericht medisch-preventief onderzoek van de peuter (inclusief mondonderzoek)
  •  Stoornissen in sensoriële ontwikkeling van de peuter (visus, gehoor, zindelijkheid)
  • Stoornissen in motorische ontwikkeling (o.a. gangproblemen)
  • Stoornissen in de taal-/spraakontwikkeling


Vaardigheidstraining
De vaardigheidstraining vormt een vast onderdeel van het onderwijskundig verloop van de leeftijdsgebonden opleidingsonderdelen. Aansluitend bij de behandelde leeftijdsgroep en thematieken worden de specifieke te verwerven vaardigheden gedefinieerd en in het kader van aparte seminaria getraind.