Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Luchttransport

Studiegidsnr:3003TEWTEL
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Eddy Van de Voorde
Wouter Dewulf

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Institutionele organisatie van de sector
  • Vraag en aanbod: marktsegmentatie, kostenstructuur,...
  • Prijsvorming: yield management, overboekingen,...
  • Infrastructuurmanagement
  • Businessmodellen van luchtvaartmaatschappijen
  • Economisch belang van de luchtvaart
  • Het belang van luchtvracht in de luchtvaart
  • Marketing
  • Speciale problemen: congestie, milieuproblematiek