Consultatie-, communicatie- en managementvaardigheden I

Studiegidsnr:3004GENHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Roy Remmen
Paul Van Royen
Johan Wens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze vaardigheden staan beschreven in het interuniversitair document "Eindtermen van de huisartsopleiding" en worden opgesomd in het eerste en tweede deel van de Toetslijst. De aspecten van medische problemen dieeen huisarts moet kunnen oplossen zijn (niet-limitatief) aangegeven in het vierde deel van diezelfde Toetslijst.
De huisartsen in beroepsopleiding (hibo's) ontvangen deze documenten bijaanvang van de opleiding.