Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 cardiologie

Studiegidsnr:3006GENCAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Hein Heidbuchel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Studie van klinisch georiënteerde en op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg van ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis. De wetenschappelijke basis van deze oefeningen wordt hoofdzakelijk maar niet uitsluitend gevormd door het geheel van “Guidelines” van de Europese Vereniging voor Cardiologie.


 

Werkvormen

·          Gevalsbespreking en multidisciplinaire stafvergaderingen waar wetenschappelijke artikels aan bod kome                                            

·          Zelfstudie   

·          Journal clubs                                             

·          Presentatie tijdens stafs en symposia           
·          Portfolio

  

 

Evaluatievormen

Portfolio

- overzicht van de gevalsbesprekingen, multidisciplinaire stafvergaderingen én journal clubs waarop de ASO aanwezig was.

- de gebrachte presentaties (met inbegrip van feedback).


Minimaal 1 maal in niveau 2 wordt één wetenschappelijk artikel formeel samengevat en gepresenteerd op een vergadering  en beoordeeld door de stagemeester.