Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 dermato-venereologie

Studiegidsnr:3006GENDER
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Julien Lambert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


 
Studie van klinisch georiënteerde en op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg van ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.
 
Tijdens de bespreking van wetenschappelijke artikels zal gefocust worden op een aantal zaken, specifiek in het vakgebied dermatologie:
 
1.            Introduction
2.            The research framework
3.            Protocol
4.            Data collection
5.            Population and sample
6.            Statistically engineering the study for success
7.            Screening for preclinical disease: Test and disease characteristics
8.            Exploring and summarizing data
9.            Visualizing data
10.        Introduction to probability theory and sampling distributions
11.        Observational studies in dermatology
12.        Randomized controlled trials
13.        Clinical evaluation of diagnostic tests
14.        ROC analysis
15.        Statistical inference for continuous variables
16.        Statistical inference for proportions
17.        Reader agreement studies
18.        Correlation and regression
19.        Survival analysis
20.        Meta-analysis
 

Werkvormen

  • Gevalsbespreking en multidisciplinaire stafvergaderingen waar wetenschappelijke artikels aan bod komen
  • Presentatie tijdens stafs en symposia
  • Portfolio
  • Journal Clubs
  • AGL en BSD vergaderingen
  • Vergadering van Koninklijke Belg. Vereniging
  • Nederlandstalige nascholing
  • Internationaal congres: Journées dermatologiques de Paris
  • Vergadering Belg Vereniging voor contactallergie
  • Vergadering Belg Vereniging voor pediatrische dermatologen

 

Evaluatievormen

Portfolio

- een overzicht van de gevalsbesprekingen, vergaderingen en journalclubs waarop de ASO aanwezig was.

- de gebrachte presentaties (met inbegrip van feedback).