Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 gynaecologie-verloskunde

Studiegidsnr:3006GENGYN
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Yves Jacquemyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van klinisch georiënteerde en op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg van ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.
 
Disciplinegebonden topics binnen het overleg:
-          gynaecologische oncologie en senologie (met radioloog, medisch oncoloog, radiotherapeut, patholoog anatoom, plastisch chirurg, oncologisch verpleegkundige en gynaecologische oncoloog
-          perinatale staf met verloskundigen, neonatologen, verloskundige anesthesist en vroedvrouwen
-          infertiliteitsstaf met fertiliteitsspecialisten, andrologen, geneticus, embryologen, psycholoog en infertiliteitsverpleegkundigen
-          foetale pathologiestaf met geneticus en patholoog anatoom
-          bespreking van complicaties in de verschillende subdisciplines

Werkvormen


1)      Gevalsbesprekingen op multidisciplinaire subspecialistische stafvergaderingen
2)      Peer review

 

Evaluatievormen

Portfolio

- een overzicht van de gevalsbesprekingen en stafvergaderingen waarop de ASO aanwezig was.

- de gebrachte presentaties (met inbegrip van feedback).