Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 heelkunde

Studiegidsnr:3006GENHEE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Guy Hubens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van klinisch georiënteer en op wetenschappelijke evintie gebaseer zorg van ziektebeeln die aan bod komen in stages en betrekking hebben op eindtemen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

 

 

Werkvormen

 

- Gevalsbespreking

 

- Multidiscplinaire stafvergaderingen

 

- Theoretische krans

 

- Journal Club

 

 

 

Evaluatievormen

 

 

 

 

 

Portfolio

- een overzicht van de gevalsbesprekingen en journalclubs waarop de ASO aanwezig was.

- de gebrachte presentaties (met inbegrip van feedback).