Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 orthopedische heelkunde

Studiegidsnr:3006GENORT
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Johan Somville

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van klinisch georiënteer en op wetenschappelijke evintie gebaseer zorg van ziektebeeln die aan bod komen in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3.  Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

Werkvormen

1)      Gevalsbespreking 
2)      Multidisciplinaire stafvergaderingen (o.a. tumostaf, diabetische staf)
3)      Zelfstudie 
4)      Junior journal club
5)      Presentatie tijdens stafs en symposia
De ASO brengt tijdens de laatste 4 jaren van de opleiding 10 presentaties tijdens de journal club en woont daarnaast andere journal clubs bij.

Evaluatievormen

 

- Portfolio: deze bevat een overzicht van de gevalsbesprekingen en multidisciplinaire stafvergaderingen (zie 4.1) waarop de ASO aanwezig was evenals de gebrachte presentaties (met inbegrip van eventuele feedback).