Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 pediatrie

Studiegidsnr:3006GENPED
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Koenraad Norga

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van klinisch georiënteer en op wetenschappelijke evintie gebaseer zorg van ziektebeeln die aan bod komen in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3.  Tevens dienst ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

Werkvormen

 

 

 

Casuïstiek tijdens stafvergaderingen, wetenschappelijke stafs, patiëntenvoorstellingen, Journal clubs & theoretische kransen.

 

 

 

De ASO dient aanwezig te zijn tijdens de theoretische kransen en tijdens de Journal clubs. Daarnaast presenteert hij/zij jaarlijkse 1 keer op de theoretische krans en 1 keer op de Journal club, in overleg met de stagemeester.

 

 

 

Evaluatievormen

 

Portfolio: deze bevat de aanwezigheden tijdens de Journal clubs en theoretische kransen, en de presentaties die de ASO heeft gebracht (evt. met feedback/aanvullingen die tijdens en na de presentatie zijn gegeven).