Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 kinder- en jeugdpsychiatrie

Studiegidsnr:3006GENPSJ
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Dirk Van West

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van klinisch georiënteer en op wetenschappelijke evintie gebaseer zorg van ziektebeeln die aan bod komen in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3.  Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

 

 

Werkvormen

 

 

 

1)        Workshops

 

2)        Seminaria

 

3)        Zelfstudie

 

….

 

 

 

Evaluatievormen

 

 

 

Portfolio

- een overzicht van de gevalsbesprekingen en journalclubs waarop de ASO aanwezig was.

- de gebrachte presentaties (met inbegrip van feedback).