Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 psychiatrie

Studiegidsnr:3006GENPSV
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Bernard Sabbe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van klinisch georiënteer en op wetenschappelijke evintie gebaseer zorg van ziektebeeln die aan bod komen in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3.

 

Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.