Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 fysische geneeskunde en revalidatie

Studiegidsnr:3006GENREV
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Gaetane Stassijns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Studie van klinisch georiënteerde en op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg van ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 'Probleemoplossend vermogen en vaardigheden, deel 2). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.


Werkvormen
·          Journal club
·          gevalsbespreking
·          stafvergaderingen
·          portfolio

De ASO heeft een beurtrol waarbij rond een bepaald onderwerp artikels ivm EBM worden voorgesteld en besproken. 

 

Evaluatievormen

Portfolio

- een overzicht van de gevalsbesprekingen, vergaderingen en journalclubs waarop de ASO aanwezig was.

- de gebrachte presentaties (met inbegrip van feedback).