Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 urgentiegeneeskunde

Studiegidsnr:3006GENURG
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Koenraad Monsieurs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Studie van klinisch georiënteerde en op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg van ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.
 
Module EBM vergevorderden
 
Designing experiments and analyzing data in Emergency Medicine :
1.            Introduction
2.            The research framework
3.            Protocol
4.            Data collection
5.            Population and sample
6.            Statistically engineering the study for success
7.            Screening for preclinical disease: Test and disease characteristics
8.            Exploring and summarizing data
9.            Visualizing data
10.        Introduction to probability theory and sampling distributions
11.        Observational studies in internal medicine
12.        Randomized controlled trials
13.        Clinical evaluation of diagnostic tests
14.        ROC analysis
15.        Statistical inference for continuous variables
16.        Statistical inference for proportions
17.        Reader agreement studies
18.        Correlation and regression
19.        Survival analysis
20.        Meta-analysis


Werkvormen
1)      Theoretische krans
2)      Journal Club
3)      Gevalsbespreking
4)      Multidisciplinaire vergaderingen
5)      Zelfstudie
6)      Toepassingen in de praktijk


Evaluatievormen
 Portfolio

- een overzicht van de gevalsbesprekingen en journalclubs waarop de ASO aanwezig was.

- de gebrachte presentaties (met inbegrip van feedback).