Praktische oefeningen in Evidence Based Medicine, deel 2 urologie

Studiegidsnr:3006GENURO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Stefan De Wachter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van klinisch georiënteer en op wetenschappelijke evintie gebaseer zorg van ziektebeeln die aan bod komen in stages en betrekking hebben op eindtemen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3.  Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

Werkvormen

 

 

 

1)            Gevalsbespreking, met eigen voorstelling casus 1 x/week, 50 u/jaar

 

2)            Zelfstudie tijdschriften 1 u/week, 50 u/jaar

 

3)            Presentatie tijns stafs en symposia, Journal club 10 maanden, 30u/jaar

 

 

 

 

 

1)       Theoretische krans: het betreft het voorstellen van een casus op het multidisciplinair oncologisch consult (MOC), over urologische oncologie

 

2)       Journal Club: het betreft het lezen van artikels i.v.m. evidence based medicine door de ASO waarna een samenvatting wordt voorgesteld. Hiervoor wordt een beurtrol voorzien.

 

 

 

 

 

Evaluatievormen

 

 

 

 

 

Portfolio

- een overzicht van de gevalsbesprekingen en journalclubs waarop de ASO aanwezig was.

- de gebrachte presentaties (met inbegrip van feedback).