Masterproef 1 (wetenschappelijk groepswerk)

Studiegidsnr:3006VUBJEU
Vakgebied:Geneeskunde
Locatie:Niet aan UA, wel aan Vrije Universiteit Brussel
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Heidi Theeten
Jean De Schepper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In jullie dagelijks werk komen jullie regelmatig een vraag, een probleem tegen waarop je het antwoord niet steeds weet. Als je dan überhaupt het antwoord wil weten, waar zoek je het dan op?  In een reflex kan je het vragen aan een collega, maar weet die het wel. Misschien ga je wel eens ‘googlen’, maar wat is de waarde van dit antwoord, is dit wel onderbouwd? Sommigen zoeken hun heil in Medline, de bekendste en grootste databank. PubMed wordt dan als zoekprogramma gebruikt. Er zijn echter nog goede databanken, waar je snel een goed antwoord kan vinden op je vraag. Om te zoeken heb je een goede zoekvraag nodig en een vraag formuleren is een kunst op zich. Deze vaardigheden zijn nodig voor het oplossen van dagelijkse klinische vragen maar ook voor de masterproef (les 1)

Wat is de waarde van mijn gevonden literatuur? Kan ik de conclusies toepassen in mijn dagelijks werk? De conclusies van een artikel stemmen niet steeds overeen met de inhoud van het artikel. Hoe ‘goed’ is het artikel? De kwaliteit van het artikel wordt niet alleen bepaald door het type onderzoek maar ook door de correctheid van de gebruikte methode. (les 2)

In het CLB en CB is een schat van data aanwezig voor veldonderzoek. Kleinschalig onderzoek kan waardevol zijn, maar het moet op een juiste manier gebeuren. Hoe zet ik een goed veldonderzoek op? Kies ik voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek? Een vragenlijst ontwikkelen is een kunst en vraagt een grondige voorbereiding. Hoe groot moet mijn onderzoekspopulatie zijn? Bij het opzetten van een kwalitatief onderzoeksproject vraagt het opstellen van een draaiboek de nodige tijd en reflectie. Interviewen is een vak apart.

Na het verzamelen van al de data, komt de analyse in zicht. Statistiek hoeft niet altijd af te schrikken en een statistische verwerking van je data is een uitdaging. Critici zeggen dat kwalitatief onderzoek niet valide en betrouwbaar is, maar een rigoureus uitgevoerde analyse is dit wel.

We hopen dat jullie de smaak te pakken krijgen en dat jullie door deze lessen ook geprikkeld zullen zijn om een onderbouwd antwoord op jullie dagelijkse vragen kunnen vinden.