Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijke verdieping in dermato-venereologie, deel 2

Studiegidsnr:3007GENDER
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet geslaagd zijn voor Wetenschappelijke verdieping in Dermato-venereologie deel 1 om zich te kunnen inschrijven voor Wetenschappelijke verdieping in Dermato-venereologie deel 2
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Julien Lambert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

Werkvormen
- Seminaria   
- Symposia   
- Congressen   
- Vergadering van wetenschappelijke vereniging   
- Portfolio 
 

Evaluatievormen

Portfolioeen overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.