Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijke verdieping in orthopedische heelkunde, deel 2

Studiegidsnr:3007GENORT
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet geslaagd zijn voor Wetenschappelijke verdieping in Orthopedische heelkunde deel 1 om zich te kunnen inschrijven voor Wetenschappelijke verdieping in Orthopedische heelkunde deel 2
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Johan Somville

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *