Begeleide praktijkreflectie II

Studiegidsnr:3007GGWHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:51
Studiepunten:8
Studiebelasting:224
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Roy Remmen
Nele Michels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens intervisiesessies (peer-review) (seminaries), begeleid door een stagemeester-coördinator, leer je reflecteren met als doel:

praktijkervaringen te koppelen aan theoretische achtergronden; hierbij wordt een zo groot mogelijke afstemming gezocht met de leerinhouden zoals aangeboden in het opleidingsonderdeel Verdieping van kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde II;

kritisch en zelfstandig te leren denken en handelen als huisarts;

het handelen te leren toetsen aan de belangrijke huisartsgeneeskundige referentiekaders (zoals aangeleerd in het opleidingsonderdeel Verdieping van kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde II);

een attitude te verwerven van zelfstandig en levenslang leren;

te leren samenwerken en samen ervaringen uit te wisselen in groep.