Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Begeleide praktijkreflectie II

Studiegidsnr:3007GGWHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:51
Studiepunten:8
Studiebelasting:224
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Roy Remmen
Nele Michels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens intervisiesessies (peer-review) (seminaries), begeleid door een stagemeester-coördinator, leer je reflecteren met als doel:

praktijkervaringen te koppelen aan theoretische achtergronden; hierbij wordt een zo groot mogelijke afstemming gezocht met de leerinhouden zoals aangeboden in het opleidingsonderdeel Verdieping van kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde II;

kritisch en zelfstandig te leren denken en handelen als huisarts;

het handelen te leren toetsen aan de belangrijke huisartsgeneeskundige referentiekaders (zoals aangeleerd in het opleidingsonderdeel Verdieping van kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde II);

een attitude te verwerven van zelfstandig en levenslang leren;

te leren samenwerken en samen ervaringen uit te wisselen in groep.