Stage 1

Studiegidsnr:3007KULJEU
Vakgebied:Geneeskunde
Locatie:Niet aan UA, wel aan KUL
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:8
Studiebelasting:224
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Lesgever(s)Heidi Theeten
Corinne Vandermeulen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *