Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

De zuigeling: voeding en veiligheid

Studiegidsnr:3008GENJEU
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Heidi Theeten
Corinne Vandermeulen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Thema’s:
Voeding:
·         voeding en voedingsproblemen bij zuigelingen;
·         consensusrichtlijnen i.v.m. zuigelingenvoeding;
·         communiceren over voeding;
·         voedselveiligheid.
Hygiëne en infectieziekten:
·         preventie thuis en in opvangsituaties;
·         vaccinatiebeleid.
Veilig en gezond milieu
·         wiegendood;
·         materiële omgeving.
 Zorgsysteem:
·         prenatale periode;
·         zuigelingenperiode.
 
Vaardigheden:
De vaardigheidstraining (vaardigheid en communicatie, beleidsvoering) vormt een vast onderdeel van het onderwijskundig verloop van de leeftijdsgebonden opleidingsonderdelen. Aansluitend bij de behandelde leeftijdsgroep en thematieken worden de specifieke te verwerven vaardigheden gedefinieerd en in het kader van aparte seminaria getraind.