Masterproef II

Studiegidsnr:3008GGWHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Lieve Peremans
Samuel Coenen
Hilde Philips
Roy Remmen
Paul Van Royen
Johan Wens
Hilde Bastiaens
Veronique Verhoeven
Sibyl Anthierens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De masterproef biedt de student de kans om zich in te werken in de wetenschappelijke onderbouw van de huisartsgeneeskunde en kennis te maken met de innovatie binnen dit vakgebied. 

De cursus omvat:

Een introductie met achtergrond voor de verschillende types masterproeven

Een les rond het formuleren van de onderzoeksvraag en literatuur opzoeken

Een les rond de aanmelding voor het ethisch comité

Drie lessen voor HAIO's die kwalitatief onderzoek doen