Praktijkstages III

Studiegidsnr:3009GGWHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:999
Studiepunten:33
Studiebelasting:924
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Roy Remmen
Nele Michels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel Praktijkstage III is een full time stage op de werkplek: een huisartsenpraktijk. Er worden contracten van 12 maand of 18 maand afgesloten met een opleidingspraktijk in Vlaanderen, al dan niet overlappend met praktijkstage II. Huisartsen-in-opleiding doen het werk dat elke huisarts doet: consultaties, huisbezoeken, praktijkoverleg, multi-disciplinair patiënten overleg,...