Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Praktijkstages III

Studiegidsnr:3009GGWHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:999
Studiepunten:33
Studiebelasting:924
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Roy Remmen
Nele Michels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel Praktijkstage III is een full time stage op de werkplek: een huisartsenpraktijk. Er worden contracten van 12 maand of 18 maand afgesloten met een opleidingspraktijk in Vlaanderen, al dan niet overlappend met praktijkstage II. Huisartsen-in-opleiding doen het werk dat elke huisarts doet: consultaties, huisbezoeken, praktijkoverleg, multi-disciplinair patiënten overleg,...