Praktijkstages klinische biologie

Studiegidsnr:3010FBDKLB
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:36
Studiebelasting:1008
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Simon Scharpe
Viviane O M Van Hoof
Hugo Neels
Steven Weekx
Frank Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

o   Kennismaking met klinisch laboratorium 
   - Laboratoriumorganisatie 
   - Laboratorium informaticasysteem (LIS) 
   - Kwaliteitshandboek en procedures 
   - Interne/externe kwaliteitscontrole
 
o   Routine analysen : meevolgen en desgevallend zelfstandig uitvoeren 
   - Klinische Chemie en toxicologie 
   - Hematologie (m.i.v. moleculaire diagnostiek) 
   - Microbiologie (m.i.v. moleculaire diagnostiek)
 
o   Validatie van analytische methoden 
   - Toestelvalidatie 
   - Opstellen van standard operation procedures 
   - Opstellen van validatiedossiers
 
o   Adviesverlening naar de kliniek 
   - Interpretatie van laboresultaten 
   - Antibiotica advies
 
o   Bijwonen van seminaries en wetenschappelijke vergaderingen binnen en buiten het ziekenhuis
o   Participeren aan wetenschappelijk onderzoek op de stagedienst
o   Voorstellen van cases, participeren aan journal clubs, …
o   Participeren aan de wachtdiensten
o   Medische validatie