Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef II

Studiegidsnr:3010GENHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Lieve Peremans
Samuel Coenen
Hilde Philips
Roy Remmen
Paul Van Royen
Johan Wens
Hilde Bastiaens
Veronique Verhoeven
Nele Michels
Sibyl Anthierens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Beide elementen uit de doelstellingen komen aan bod in de masterproef, met name het wetenschappelijk project (met een scriptie en een mondelinge verdediging): zelfstandig een onderzoeksvraag kunnen opstellen, uitwerken, en onderzoeken op een wetenschappelijke manier waarna ze kan geïmplementeerd worden in de concrete praktijk;