Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Verdieping van kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde III

Studiegidsnr:3010GGWHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Roy Remmen
Johan Wens
Nele Michels
Hilde Philips
Kristin Hendrickx
Barbara Michiels
Peter Dieleman
Lieve Peremans
Paul Van Royen
Hilde Bastiaens
Marleen Pals
Niels Adriaenssens
Giannoula Tsakitzidis
Sibyl Anthierens
Kris Van den Broeck
Hans Antonneau
Marie-Anne van Bogaert
Werner Van Peer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gedurende de 3 jarige Master in de huisarts-opleiding is er gekozen voor een continuüm tussen faculteit (academisch) gestuurd en zelfgestuurd leren. In deel III/fase III zal er dus nog maar weinig academisch worden gestuurd, maar vooral aangemoedigd worden om via zelfstudie en het volgen van eigen leerplannen te leren. Ook aan de masterproef zal gewerkt moeten worden. Dit betekent dat huisartsen-in-opleiding (HAIO's) gedurende 2 lesdagen casus en werkingstools aangereikt krijgen mbt de verschillende leerdoelen of clusters. De lesdagen zijn aktieve dagen en/of workshops.