EBM voor anesthesie-reanimatie, theoretische verdieping

Studiegidsnr:3011GENANE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Van Royen
Veronique Verhoeven
Guy Hans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO leert de EBM principes hanteren door het oplossen van klinische vragen en casussen, en het bestuderen van beleid en richtlijnen binnen de eigen discipline. Hij/zij leert hierbij een wetenschappelijke en kosten effectieve attitude hanteren.
Dit wordt aangebracht d.m.v. (een) seminarie(s) rond het beoordelen van verschillende soorten studies, samenvatten van EBM informatie formuleren van evidentieniveaus, formuleren van richtlijnen, economische evaluatie, waarna de student de kennis toepast aan de hand van zelfstudie en oefeningen in de praktijk.
Seminarie(s) ca. 3.5u 
Oefeningen in de eigen praktijk: 
1) vanuit een klinische topic de literatuur bestuderen, verslag hiervan uitbrengen, en EBM principes presenteren tijdens een staf binnen de eigen specialisatie 
2) het opstellen of herzien van richtlijnen en procedures/strategieën binnen de eigen discipline 
3) ZSO bij seminarie(s)