Ziekenhuismanagement

Studiegidsnr:3012GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Hans
Leon Luyten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De afstuderende arts-specialist  bereidt zich voor op een zelfstandige praktijk. Het opleidingsonderdeel is er op gericht om de arts voor te bereiden om een zelfstandige praktijk te kunnen uitbouwen en een leidinggevende functie in het ziekenhuis te kunnen opnemen.

volgende inhouden komen aan bod:

- Sociaaljuridische statuut van de ziekenhuisarts, werken in een associatie, beginselen van fiscaliteit,...

- Rol van medische raad, algemene regeling, kostenregeling...

- Rol van de hoofdgeneesheer.

- Ziekenhuiswetgeving, ZIV-reglementering, overheidscontrole

- Ziekenhuisfinanciering (BFM, nomenclatuur, conventies, forfaits,...)

- Lezen van balans, jaarrekening, rapport revisor,...

- Investeringsbeleid, kostprijsberekening, budgetopvolging,...