Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Ziekenhuismanagement

Studiegidsnr:3012GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Hans
Leon Luyten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De verschillende deelnemende universiteiten organiseren elk een hoorcollege:

  • Ziekenhuisfinanciering (UAntwerpen)
  • Samenwerkingscontracten (VUB)
  • Kwaliteit van zorgen (KULeuven)
  • Ziekenhuisnetwerken (UGent)

Vanaf AJ 2020-2021 worden de hoorcolleges digitaal verzorgd.

De ASO maakt een presentatie op basis van de aangeboden onderwerpen of uit het 'zakboekje voor het ziekenhuis, arts en management'. De presentatie wordt gegeven voor zijn/haar stagemeester en staff.