Wetenschappelijke verdieping in anesthesie-reanimatie, deel 1

Studiegidsnr:3013GENANE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vera Saldien

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.

 

Werkvormen

·           Symposia
·           Congressen
·           Vergadering met wetenschappelijk vereniging 
·           Portfolio 
Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten: 

  • Congres van de Belgische Vereniging Anesthesiologie (SARB): 7u/j 
  • Research meeting door Belgische Vereniging Anesthesiologie : 3/jaar, 4u/vergadering 
  • BARA: Cadaversessie, jaarlijks congres, regionale meetings 
  • Wintersymposium KUL

 

Evaluatievormen

Portfolioeen overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.