Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijke verdieping in cardiologie, deel 1

Studiegidsnr:3013GENCAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hein Heidbuchel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder 'medicus' niveau2.
 

Werkvormen
·           Seminaries
·           Congressen
·           Vergadering met wetenschappelijk vereniging 
·           Portfolio 

 

Evaluatievormen

Portfolioeen overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.