Wetenschappelijke verdieping in heelkunde, deel 1

Studiegidsnr:3013GENHEE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Hubens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.

Werkvormen
- Symposia
- Seminaries
- Congressen
- Cursus
- Vergadering met wetenschappelijke vereniging
- Portfolio
 

Niet limitatieve lijst van mogelijk activiteiten
- Pentalfa
- Algemene seminarie Heelkunde
- Seminaria georganiseerd door de verschillende heelkundige disciplines
- Opleidingsmomenten met wetenschappelijke verenigingen  
- Internationale congressen
 

Evaluatievormen

Portfolio: een overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.