Wetenschappelijke verdieping in inwendige geneeskunde, deel 1

Studiegidsnr:3013GENINW
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Greta Moorkens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder 'medicus' niveau2 (module 2.4). Werkvormen
Algemeen

·          Seminaries
·          Symposia
·          Congressen
·          Cursus
·          Vergadering met wetenschappelijk vereniging  
·          Portfolio 
 

Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten 

 

-   Studiedagen ASO-inwendige geneeskunde-   (Leuvense) internistendagen-   Pentalfa

 

Evaluatievormen

Portfolio: een overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.