Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijke verdieping in klinische biologie, deel 1

Studiegidsnr:3013GENKLI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herman Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau2 (module 2.4)

 

 

 

Werkvormen

 

Algemeen

 

- Seminaries

 

- Symposia

 

- Congressen

 

- Cursus

 

- Vergaderingen met wetenschappelijke verenigingen

 

Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten

 

- Studiedagen in het kader van postgraduaat en navormingsonderwijs klinische biologie georganiseerd door de universiteiten

 

- Studiedagen ASO-inwendige geneeskunde

 

- Ontmoetingsdagen met departement Interne Geneeskunde

 

- E-Learning

 

 

 

Evaluatievormen

 

Portfolio: een overzicht van de congressen/symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.