Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wetenschappelijke verdieping in oftalmologie, deel 1

Studiegidsnr:3013GENOFT
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Carina Koppen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onrzoek met betrekking tot ziektebeeln die aan bod komen in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 2.

 

 

 

Werkvormen

 

 

1)       Algemeen:

 

- Seminaria

 

- Symposia

 

- Congressen

 

- Cursus

 

- Vergaring met wetenschappelijke vereniging

 

2)       Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten:

 

- Studiedagen ASO-ingericht door o.a. OBAO