Wetenschappelijke verdieping in urologie, deel 1

Studiegidsnr:3013GENURO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan De Wachter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.


Werkvormen
- Symposia 
- Seminaries 
- Congressen 
- Cursus 
- Vergadering met wetenschappelijke vereniging 
- Portfolio Niet limitatieve lijst van mogelijk activiteiten 
- Pentalfa 
- Algemene seminarie Heelkunde 
- Seminaria georganiseerd door de verschillende heelkundige disciplines 
- Opleidingsmomenten met wetenschappelijke verenigingen   
- Internationale congressen 
 

Evaluatievormen

Portfolio: een overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.