Stage 2

Studiegidsnr:3014GENJEU
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet stage 1 gevolgd hebben of gelijktijdig volgen met stage 2
Contacturen:0
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Heidi Theeten
Corinne Vandermeulen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De 'Stage 2' omvat een kennismaking met zorgverstrekkers en diensten waarmee in het kader van de jeugdgezondheidszorg wordt samengewerkt. Dit gebeurt bij voorkeur in de regio van de eigen tewerkstelling. Deze 'Stage 2' wordt bij voorkeur in de maanden voorafgaand aan de leeftijdsgebonden opleidingsonderdelen van het tweede jaar uitgevoerd.