Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef deel 2: keuzemogelijkheden

Studiegidsnr:3015GENASO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jeroen Hendriks
Stijn Verhulst
Sven Francque

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO kan kiezen uit onderstaande mogelijkheden:

1) Een wetenschappelijk artikel als eerste of tweede auteur (zoals gevraagd door het merendeel van de Erkenningscommissies) aanvaard voor publicatie in een peer reviewed tijdschrift. Het wetenschappelijk artikel is uiterlijk op 1 mei van het promotiejaar aanvaard in een peer reviewed tijdschrift. (10 studiepunten)

2) Een case report met bijhorende wetenschappelijke toelichting, als eerste of tweede auteur, aanvaard voor publicatie in een peer reviewed tijdschrift. Het case report is uiterlijk op 1 mei van het promotiejaar aanvaard in een peer reviewed tijdschrift. (10 studiepunten)

3) Twee keer een mededeling op een nationaal congres, m.i.v. bewijs en schriftelijke neerslag (5 studiepunten telkens) of op een internationaal congres m.i.v. bewijs en schriftelijke neerslag (10 studiepunten). De voordracht of posterpresentatie wordt gegeven tijdens de opleiding tot ASO. (10 studiepunten)

4) Een reflectie op een portfolio van casuïstiek met bijhorende wetenschappelijke toelichting. Dit werkstuk wordt mondeling verdedigd voor een (inter)universitaire jury. Het onderwerp van de casuïstiek wordt door de ASO ingediend bij de universitaire stagemeester, uiterlijk bij aanvang van de hogere opleiding. De ASO stelt (met akkoord) een begeleider voor die behoort tot de vaste medische staf van de discipline in UZ Antwerpen of een geaffilieerde stagemeester. Bij aanvang keurt de universitaire stagemeester het project en de begeleider goed. De ASO rapporteert om de 3 – 4 maanden de voortgang van de casuïstiek. Het verslag wordt uiterlijk ingediend op 1 januari van het promotiejaar. De mondelinge toelichting vindt plaats in maart of april van het promotiejaar. (10 studiepunten)