Masterproef 2 (individuele eindverhandeling)

Studiegidsnr:3015GENJEU
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet minstens 48 SP verworven hebben en masterproef 1 gevolgd hebben of gelijktijdig
Contacturen:0
Studiepunten:18
Studiebelasting:504
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Heidi Theeten
Jean De Schepper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Uitvoeren van een eigen onderzoek onder begeleiding van een promotor

Tussentijds rapporteren adhv vorderingsverslagen en presentatie tijdens terugkomdagen

Opstellen van een eindverhandeling