Aanvullingen in anesthesie-reanimatie, deel 1

Studiegidsnr:3016GENANE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vera Saldien

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2 en 3 (de kennisdomeinen zoals vermeld in niveau 3 worden gedoceerd tijdens het tweede opleidingsjaar).

 

Werkvormen
- Zelfstudie (intra- en interuniversitair)
- Hoorcollege: Postgraduaat diensten Anesthesie: 4/jaar UA, KUL, UB/UB, ZOL à 1-3u/avond

Mogelijkheid voor aanvulling: cursus AVU

Evaluatievormen
- Portfolio
- Interuniversitair examen