Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Aanvullingen in dermato-venereologie, deel 1

Studiegidsnr:3016GENDER
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Julien Lambert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder 'medicus' niveau 2 (module 2.4).

 

Werkvormen

- Zelfstudie

- Hoorcolleges

 

Evaluatievormen

Examen: Interuniversitair examen 
- Mondeling met schriftelijke voorbereiding

De ASO wordt tijdens het examen ondervraagd over 12 CME-basisartikelen (uit de Journal of the American Academy) die door de coördinerend stagemeester worden opgegeven.  Daarnaast is de ASO in staat om te laten zien dat hij/zij een klinisch geval kan bespreken.