Aanvullingen in heelkunde, deel 1

Studiegidsnr:3016GENHEE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Hubens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2. Hiervoor volgt de ASO de heelkundige seminaries en Antwerps Forum, het interuniversitaire postgraduaat 1ste cyclus en studeert hij/zij zelf ter voorbereiding va operatieve ingrepen.

 

Werkvormen

- Zelfstudie: voorbereiding operatieve ingrepen

- Hoorcollege: heelkundig seminarie, Antwerps Forum en interuniversitair postgraduaat 1e cyclus

 

Evaluatievormen

Examen: Meerkeuzevragen, schriftelijke zonder mondelinge toelichting