Aanvullingen in neurologie, deel 1

Studiegidsnr:3016GENNEU
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrick Cras

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.

 

 

 

 

Werkvormen

 

- Hoorcolleges:  interuniversitaire postgraduaat opleiding voor arts specialist in opleiding neurologie

 

Oefeningen: tijdens de postgraduaat cursus

 

- Portfolio

 

 

 

Evaluatievormen