Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Aanvullingen in oftalmologie, deel 1

Studiegidsnr:3016GENOFT
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Carina Koppen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verr in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor toepassingen in praktijk die vermeld worn in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 2.

 

Meer bepaald zal ASO zich verdiepen in studie van gerandomiseer trials die basis vormen van evince-based medicine in oftalmologie.

 

 

 

Werkvormen

 

- Interuniversitaire lessenreeks met hoorcolleges, zelfstudie en oefeningen.

 

 

 

Evaluatievormen

 

Klinisch examen dat op het einde van het 1ste jaar van de opleiding wordt afgenomen.