Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Aanvullingen in pneumologie, deel 1

Studiegidsnr:3016GENPNE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Verbraecken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2 (module 2.4)

 

 

 

Werkvormen

·          universitair postgraduaat inwendige geneeskunde: hoorcolleges
·          Oefeningen 

Evaluatievormen
Het klinische examen wordt georganiseerd in de maand mei van het 3de jaar van de opleiding. Het examen gaat door in het UZ Antwerpen of op de campus CDE van de Universiteit Antwerpen. Verdere informatie over het examenvorm wordt verstrekt samen met de uitnodiging voor het examen via e-mail en/of via blackboard.  De uitnodingen voor het examen worden via e-mail verspreid.